Broj pregleda oglasa: 234
Oglas: 2012-01-09 08:35:01
Region: Borski
Svi proizvodi u regionu


Grad: Kladovo
Svi proizvodi u mjestu


Privatno/Firma: Privatno
Prodaja/Kupovina: Prodaja
Kategorija:
Turizam putovanja
Svugdje ista kategorija

Kategorija proizvoda:
Nacionalni parkovi
Svugdje ista kategorija proizvoda


Naziv proizvoda ili usluge:
Nacionalni park Djerdap
Svugdje isti naziv


Art_nr/Model/Branša/Autor:
Ramska tvrdava – Karavan saraj
Svugdje ista oznaka


Cijena proizvoda :
Tel/mail

Opis:

Ramska tvrdava – Karavan saraj Utvrdenje Ram se nalazi u blizini srednjevekovnog utvrdenja Lederata, oko 20 km od Velikog Gradiљta. Tvrdavu je sagradio sultan Bajazit 1483. godine. Golubacki grad Predstavlja izuzetnu zaostavљtinu vojne gradavine srednjeg veka. Lociranje na desnoj obali Dunava, oko 5 km istocno od istomene varoљice. U istoriskim arhivama ovu tvrdavu prvi spominju Madari 1337. god. Danaљnja varoљica Golubac razvila se tek na 5 km od napuљtenog grada-tvrdave. Prirodni rezervati u Djerdapskoj klisuri Bosman – Sokolovac predstavlja jedno od veoma vrednih geoloљkih nalaziљta znacajne mezozojske faune i ocuvane reliktne flore. Coka Njalta sa Pesacom je jedan od najbogatijih rezervata retkih vrsta i zajednica. Greben – Boljetinsko brdo je poznat u svetu i kao Mali Kolorado. Lepenski vir Lepenski vir spada medu najstarije evropske civilizacije (8000-5500 p.n.e.), cije su civilizacije u Evropi uspostavile sloћene privredno-druљtvene odnose. Ovaj lokalitet se nalazi 14 km od Donjeg Milanovca, a naziv je dobio po imenu velikog recnog vrtloga i uvale u srediљte Рerdapa. Na ovom mestu pronadena su mnogobrojna planski gradena staniљta, alatke, nakit i plocice sa urezanim znacima slicnim pismu. Pronadena naselja su hronoloљki poredana u sedam gradevina horizonata. Ono љto je karakteristicno za arhitekturu ovog doba je da se ne pojavljuju ortogonalne osnove i vertikalni zidovi. Staniљta su predstavljena u obliku zarubljenog kruћnog isecka. U srediљtu naselja nalazi se trg, koji je ujedno predstavljao i mesto gde su se obavljali razni rituali. Ukupno je otkriveno 136 objekata, koji su konzervirani i premeљteni na viљi nivo, kako ne bi bili poplavljeni puљtanjem u rad HE Рerdap I. Trajanova tabla Trajanova tabla se nalazi na oko 2,5 km zapadno od sela Tekije. Prvobitno je bila postavljena na oko 1,5 km visine iznad nekadaљnjeg Rimskog puta. Zbog otvaranja HE Рerdap izmeљtena je za oko 30 m na viљi nivo. Tabla je rezultat zavrљetka izgradnje ranije zapocetog Tiberijevog puta. Natpis na tabli sadrћao je љest redova, a danas je citljivo tri i srednji deo cetvrtog reda. Ispod natpisa je figura, verovatno Danubiusa. Diana Diana je rimsko utvrdenje iz 101. godine, locirano na visokoj steni u neposrednoj blizini HE Рerdap i Karataљa. Ovo utvrdenje predstavlja najvece i najznacajnije utvrdenje na gornjomezijskoj granici nekadaљnjeg Rimskog carstva. Prokopavanjem Sipskog kanala, utvrdenje dobija mnogo veci strateљki znacaj i uspeљno cuva granicu prevelike imperije. Fetislam Fetislam ili kapija mira je sgradena od strane Sulejmana Velicanstvenog 1524. godine. Na povrљini od pet hektara, utvrdenje se prostire kao kakav poligon, koji sacinjavaju dve celine: Veliki i Mali grad. Opasano rovom (20-30 m) i visokim bedemom, ovo utvrdenje je bilo izuzetno teљko osvojiti, s obzirom da jedna njegova strana izlazi na Dunav. U tvrdavu se ulazilo preko dva pokretna mosta i kapije. Trajanov most Trajanov most se nalazi u blizini sela Kostol, a sagradio ga je Apalodor iz Damaska 105. godine. Most je spajao naselja Kostol i Turn Severin. Duћina mosta se procenjuje na oko 1.130 m, a nosilo ga je 20 stubova.Kontakt informacije :
Ime / Firma:
Godišnji odmor Srbija
Svi firmini proizvodi


Adresa: Map

Telefon_nr:

E_mail: info@godisnji-odmor.com Poslati email

Web site: http://www.godisnji-odmor.com/

Brisanje Oglasa Ovdje.


Urđivanje oglasa Ovdje.